Livskvalitet på riktigt

Livskvalitet på riktigt

Livskvalitet på riktigt

Livskvalitet på riktigt

Välkommen till Siljansnäs!

Vad är livskvalitet för dig? I vår vackra socken vill vi skapa sådana levnadsvillkor att folk vill bo, arbeta, växa upp, leva och åldras här hellre än på någon annan plats.

Vi välkomnar nya invånare och nya företag, som upptäcker vad bygden kan erbjuda. Vi öppnar famnen för fler besökare, turister och fritidsgäster med ett rikt upplevelseinnehåll.

Välkommen till Siljansnäs.

Untitled-1

Aktuellt just nu

Renovering av köket i Sockenstugan. Offerter efterlyses!

Sockenstugan är en viktig mötesplats för hela bygden och vi behöver ett kök som klarar både behoven och kraven. Nu påbörjar vi ett renoveringsarbete och behöver hjälp med allt från finansiering till offerter/konstruktiva idéer/dagsverken/idéellt arbete inom el, vvs,...

läs mer