Hem

Arbetsgruppen för Siljansnäs framtid, som i dagsläget inte har någon direkt juridisk status fungerar mer som ett nätverk där personer involveras utefter intresseområde.
Bakgrunden till bildandet av arbetsgruppen i nuvarande form är att den roll som Sockenföreningen tidigare hade som paraplyorganisation för det lokala utvecklingsarbetet
i Siljansnäs övergick till att delas upp i två renodlade ekonomiska föreningar.

I samband med denna uppdelning kom den sammanhållande paraplyorganisationen för det lokala utvecklingsarbetet i Siljansnäs Socken med alla dess byar, föreningar och företag att saknas.

Även den roll som den gamla Sockenföreningen hade gällande att utse person/er att representera Siljansnäs i Kommunbygderådet blev otydlig.

Det kändes därför viktigt att fånga upp de övergripande utvecklingsfrågorna och hitta ett förankrat mandat för representationen i kommunbygderådet.

Detta var anledningen att vi tog initiativ till denna arbetsgrupp, se punkt 6 i mötesanteckningar från stormötet 2011-08-25 med följande närvarande.

Sedan dess har mycket hänt men det återkommer vi till inom kort ……

Arbetsgruppen för Siljansnäs framtid/ Jonny Wikström