12

Foto Magdalena Laurell

Siljan AirPark

Siljan AirPark är en by för flygentusiaster som ligger i anslutning till Siljansnäs cirka 12 km väster om Leksand. Byn omfattar 46 tomter där tomtägarna har möjlighet att bygga såväl hus som hangar. Byggnationerna påbörjades 2005 och vid början av 2010 har byn utökats med 850 m asfalterad landningsbana, 800 m. asfalterade taxibanor, kommunalt VA och mer än hälften av tomterna har bebyggts.

hangar

Foto Siljan Airpark

På Siljan AirPark har flygtokiga personer från hela Europa slagit sig ned för att kunna leva sin dröm – att bo vid sitt flygplan. Tomterna har anslutning till start- och landningsbanan, vilket betyder att man kan ta sig till och från sitt hus med flygplanet. I USA är ”Airparks” vanliga – man räknar med att det finns mer än 500 airparks i USA. I Europa finns fortfarande bara ett fåtal.

Vill du veta mer? Gå direkt till www.siljanairpark.se/

Siljansnäs har också en egen flygklubb: www.siljansnasfk.com