Filip

Foto Christer Alm


Bygdens framtid

Många som besöker Siljansnäs säger: Det här måste vara en av Sveriges vackraste platser! Ja, vi som bor här håller med om att här kan vara bedövande vackert i årstidernas växlingar. Vår natur, de milsvida skogarna, Siljans vattenspeglar och de blå bergen bidrar till en livskvalitet som är få förunnad. Samtidigt krävs det mer än så, för att en bygd ska leva och utvecklas.

sarasvy

Foto Sara Hammarbäck

Siljansnäs vill vara en levande framtidsbygd där ”IT, plog och fiol” samsas och gemensamt bidrar till att skapa en unik miljö. Den miljön är öppen för alla som vill dela den och som vill bidra till en positiv utveckling av vår socken. De ekologiska värdena är viktiga för att kommande generationer ska ha möjlighet att njuta av en frisk natur. Siljansnäs vill blanda upplevelser av en högklassig natur och kultur med modern teknisk utveckling för att göra bygden attraktiv både som bostads- och etableringsort och med ett rikt besöksnäringsinnehåll.

Någonting håller på att hända i samhället, som gör att vi vågar tro på att flykten från landsbygden är på väg att vända. Ny teknik och gränslös kommunikation öppnar ny valfrihet att bo, leva, jobba och utbilda sig utifrån individuella livsval. Storstäderna lockar inte heller i samma grad som tidigare; livsluften krymper med tilltagande trafik, våld, miljöförstöring, segregation och bostadsproblem. Attraktionskraften i en bygd som vår, nära storstadsregionerna men ändå tillräckligt långt bort, kommer tveklöst att öka. Därför väljer vi i Siljansnäs offensiv, hellre än defensiv.

sarasflicka

Foto Sara Hammarbäck

Allt handlar till syvende och sist om att det är vi själva som skapar de levnadsvillkor och den livskvalitet vi vill ha här i bygden. Läs gärna mer under rubriken Attraktionskraft Siljansnäs om de utvecklingsprojekt vi just nu jobbar tillsammans med

Vår vision här i Siljansnäs är enkel: Vi vill tillsammans skapa sådana livsvillkor att folk vill bo, växa upp, arbeta, leva och åldras här hellre än någon annan stans. Är du själv nyfiken på att gästa vår bygd eller kanske att flytta hit, så ska du veta att vi öppnar famnen för dig! Siljansnäs har – förutom all gratis livskvalitet ­­– ytterligare en stor fördel: Vi ligger centralt i landet och i världen. När det gäller möjligheter till nyföretagande i Siljansnäs, finns här en stor potential inte minst inom områdena besöksnäring och närproducerat, samt inom tjänsteföretagande byggt på snabb bredbandsuppkoppling.

Untitled-1