Vy från Björkberget Siljansnäs

Visionen

När riksväg 70 – den stora trafikleden norrut i Dalarna – drogs öster om Siljan, så kom vår Siljansnäsbygd på ”fel” sida av utvecklingen. Här slingrar sig vägen genom byarna så som den alltid gjort. Här finns inga tjusiga turisthotell, inga souvernirbutiker och knappt ens en kaffestuga längs vildmarksvägen upp mot Mora. Här har tiden på sitt sätt stått stilla, på gott och ont.  På gott för att här finns det genuina Dalarna kvar med en levande dalabebyggelse, med byar och fäbodar i närkontakt med Siljans stränder och vikar och med milsvida skogs- och sjöområden. På ont för att det hämmat både samhällsutvecklingen, befolkningsutvecklingen och näringslivsutvecklingen här.

Det positiva är att vår bygd därmed är jungfrulig mark med oanade möjligheter till spännande utveckling. Det ligger dessutom i våra egna händer att få igång utvecklingen. Håller du med om Sockenföreningens vision för Siljansnäs, är vi redan på god väg:

Vi vill skapa sådana levnadsvillkor i vår socken att folk vill bo, arbeta, växa upp, leva och åldras här hellre än på någon annan plats.

Vi vill locka tillbaka folk som av olika anledningar lämnat bygden för att studera eller arbeta på annat håll.

Vi vill locka hit nya invånare och nya företag, som upptäcker vad bygden kan erbjuda.

Vi vill sprida ringarna på vattnet för att locka fler besökare, turister och fritidsgäster med ett rikt upplevelseinnehåll.