laduvagg

Foto Christer Alm

 

Sockenföreningens historia

 

Siljansnäs Sockenförening är en ideell och politiskt obunden ekonomisk förening som bildades 1995 med syftet att dels ge den lokala demokratin i bygden ett samlande forum, dels att bidra till att utveckla bygden och att ta vara på bygdens intressen i relationer med omvärlden. Sockenföreningens roll är också att förvalta Siljansnäs Sockenstuga som en mötesplats för hela Siljansnäs.

 

Vid årsstämman i april 2016 togs ett stort steg för att bredda sockenföreningens demokratiska förankring genom att bilda en ny styrelse med representanter för alla Siljansnäsbyar runt Byrviken och Alviken.  Föreningen fick också sin första kvinnliga ordförande och en nära nog jämn könsfördelning. Vid stämman fattades också beslut om att halvera föreningens medlemsavgift till 300 kronor och att se det som en avstamp för att värva avsevärt fler aktiva medlemmar till föreningen bland våra Siljansnäsbor.

 

Vid den nya styrelsens första möte i maj 2016 sammanfattades Sockenföreningens roll så här:

 

Sockenföreningen bör nu engagera sig i socknens samhällsutveckling i ett bredare perspektiv. Sockenföreningen ska naturligt fylla rollen som motor, katalysator,  smörjmedel och samlande kraft i civilsamhällets utveckling i vår bygd. Dels genom egna initiativ inom angelägen samhällsutveckling, dels genom att finnas till hands med stöd, råd och engagemang i sådan samhällsutveckling som drivs av engagerade sockenbor, föreningar, församlingar och företag.
Sockenföreningen bör som ett led i detta också skapa fruktbara relationer med myndigheter, förvaltningar, organisationer och företag i vår omvärld som är, eller skulle kunna vara, aktiva parter i vår samhällsutveckling. Som ett led i detta också inventera möjligheterna att söka bidrag från vår omvärld för angelägen bygdeutveckling. Sockenföreningen ska också som tidigare förvalta och utveckla möjligheterna att göra Sockenstugan till en attraktiv mötesplats, liksom utveckla potentialen för uthyrning av lokaliteterna. Sockenföreningen ska också som tidigare aktivt engagera sig i eventarrangemang i Siljansnäs, som t ex Siljansnäsdagen.

 

Välkommen till Sockenföreningens Facebook-sida Sockis!

 

 

 

Stadgar för sockenföreningen hittar du via länken nedan.

SiljansnäsSockenföreningEkFör_Stadgar_2018-04-27_1