byar

Foto Christer Alm

Siljansnäs byar

Siljansnäs socken omfattar 16 byar längs Siljans västra vikar och upp mot vildmarkriket i väst. Flera av Siljansnäsbyarna har kulturhistoriskt och miljömässigt värde av riksintresse. Byarna ligger tätt längs Byrviken och runt kyrkan i centrala Siljansnäs där fastboendet dominerar, medan de ursprungliga fäbodbyarna  numera främst är fritidsboende. En helt ny 17:e by  håller på att växa fram: Siljan Airpark vid flygfältet, en internationell bosättning med i dagsläget ett 30-tal bebyggda fastigheter.

Socknen har sin centrala bebyggelse i byarna runt Byrviken och längs Österviken och sträcker sig sedan i sydvästlig riktning ut i vildmarken. På vägen ligger de ursprungliga fäbodarna Olsnäs och Lundbjörken, den gamla bruksbebyggelsen Limå Bruk och byarna Nybingsbo och Klockarberg.

Siljansnäs byar utgör basen för en lokal demokrati. Många av byarna har egna bystugor och alla byar har egna bystämmor. I ambitionen att ge den lokala demokratin ett samlande forum finns den bygemensamma Sockenföreningen, vars styrelse rekryteras från så många av byarna som möjligt.