Styrelsen

Vid årsmötet den 9 april 2023 valdes nedanstående till att utgöra styrelse för Siljansnäs Sockenförening. Vill du ta del av protokollet från årsmötet så finns det här: Protokoll årsmöte Siljansnäs sockenförening 2023-03-26

 

Magdalena Laurell, ordförande (Backbyn)

Marie Nises, kassör (Backbyn)

Kristina Hagberg, sekreterare (Näsbyggebyn)

Mats Hammarbäck, ledamot (Almo)

Mikael Kyller, ledamot (Hallen)

Anders Gunnarsson, ledamot (Björken)

Roger Bottinga, ledamot (Gassarvet)

Emelie Lundgren Halvarsson, ledamot (Näsbyggebyn)

Mats Tägt, ledamot (Björken)

 

Behöver du komma i kontakt med styrelsen så går det bra att skicka ett mejl till info@siljansnas.eu