Styrelsen

Vid årsmötet den 9 april 2022 valdes nedanstående till att utgöra styrelse för Siljansnäs Sockenförening.

 

Magdalena Laurell, ordförande (Backbyn)

Marie Nises, kassör (Backbyn)

Kristina Hagberg, sekreterare (Näsbyggebyn)

Mats Hammarbäck, ledamot (Almo)

Mikael Kyller, ledamot (Hallen)

Anders Gunnarsson, ledamot (Björken)

Roger Bottinga, ledamot (Gassarvet)

Emelie Lundgren Halvarsson, ledamot (Näsbyggebyn)

Mats Tägt, ledamot (Björken)

Gunilla Tegen, ledamot (Björken)

 

Behöver du komma i kontakt med styrelsen så går det bra att skicka ett mejl till info@siljansnas.eu