Välkommen till Siljansnäsdagen 2024!

Lördag 27 juli 2024

Programpunkter under dagen och kvällen!

Kl. 09.00

Kl. 09.30

Kl. 10.00

Kl. 10.15

Kl. 10.30

Kl. 11.30

Kl. 12.30

Kl. 13.00

Kl. 13.00 - 14.00

Kl. 13.30

Kl. 14.15

Kl. 14.30

Kl. 15.00

Kl. 15.30

Kl. 15.30

Kl. 16.00

Kl. 18.00


Kl. 19.00 - 01.00

Ett stort tack till våra sponsorer!