ninihammare

Utvecklingsprojekt

Under hösten 2015 genomfördes ett antal bystugeträffar runt om i våra Siljansnäsbyar, för att pejla vad folk här tyckte var viktigt för vår bygd. Det resulterade i ett förslag att bilda 12 projektgrupper, där vi alla skulle kunna hjälpa till med uppkavlade ärmar. Så här ringade vi in projektområdena och de behov som vi gemensamt såg.

Samhällsservice
Behov: Att utveckla sådan samhällsservice som under åren ”avvecklats” på orten. Exempel: Distriktssköterskemottagning, tandvård, bankombud/bankomat, Systembolagsombud, utbyggt äldreboende, utbyggd barnomsorg och ungdomsverksamhet osv.

Utveckling så långt: Siljansnäs var en egen kommun fram till 1974. Det innebar att här fanns människor i offentliga positioner som inte gjorde annat än brydde sig om samhällsutvecklingen just här. När det offentliga ansvaret centraliserades till ”storkommunen” Leksand, så säger det sig självt att det offentliga engagemanget i just våra lokala Siljansnäsintressen minskade radikalt. En konsekvens har blivit det som många uppfattar som en nedmontering av både samhällsservice och samhällsfunktioner här; vård och omsorg, ungdomsverksamhet, bank, post etc. Vad kan vi lära oss av detta? Att ju längre bort från folk som samhällsbesluten fattas, desto större blir behovet att vi tar tag i saker och ting på egen hand. Kommunen kommer nog aldrig att öppna en distrikstsköterskemottagning här i Siljansnäs, men vad hindrar oss att försöka själva? Det finns säkerligen kvalificerad sjukvårdspersonal som vantrivs på underbetalda jobb på storsjukhusen, som skulle välkomna möjligheten att starta om i egen regi i vår vackra bygd. Låt oss undersöka möjligheterna!

När det gäller ungdomsverksamheten i kommunen så finns det just nu ett utredningsförslag som föreslår att fritidsgårdarna i Leksand och Tällberg ska läggas ner. Hur tänker dom som bestämmer? Som väl är har vi engagerade människor här i Siljansnäs som med idéellt arbete och föräldrars hjälp driver vår egen ungdomsgård U.G. Sockis. Det senaste som är på gång är invigningen av en egen musikstudio i Sockenstugan. Följ gärna U.G Sockis på Facebook: https://www.facebook.com/UG-Sockis-438375776323327/.

biljard-1

Foto Magdalena Laurell

Kommunikationer
Behov: Bättre vägar, cykelbanor, bättre koordination buss/tåg, bilpooler, samåkning osv.

dalatrafikenUtveckling så långt: Det är inte alltid bussen går när man behöver den och det är inte heller säkert att den går dit man vill åka. Långt ifrån alla har tillgång till egen bil, eller ens körkort, vilket många gånger gör det knepigare att bo på landsbygden. Just nu håller goda krafter på att dra igång ett samåkningsprojekt i Dalarna och ett möte om saken hölls i Sockenstugan den 11 januari. Projektet heter Samåkning Dalarna och drivs med integrationspengar från Länsstyrelsen. ( Det är ju alldeles särskilt svårt för många asylsökande, som oftast är inkvarterade långt från centralorter, att hitta möjligheter till vettiga kommunikationer!). Hedemora kommun och Älvdalens kommun är också inblandade i projektet. En arbetsgrupp bestående av frivilliga krafter kommer med hälp av Sockenföreningen och Samåkning Dalarna att driva frågan här i Siljansnäs.

”Samåkning Siljansnäs” startar den 3 maj. Gå gärna med i Facebook-gruppen Samåkning Dalarna (se länken nedan). Gratis reflexvästar finns att hämta ut i Sockenstugan. Läs informationsfoldern här: Samåkning Siljansnäs(1).

www.helasverige.se/dalarna/samakning-dalarna

https://www.facebook.com/Samåkning-Dalarna-1855598204673241/

http://skjutsgruppen.nu/

Boende
Behov: Större utbud av boendealternativ för nyinflyttade och fritidsgäster samt för äldreboende och ungdomsboende. Bättre kontaktförmedling (mäklare, stuguthyrning, Airbnb osv).

dalahastarifonstret

Utveckling så långt: Om folk som bor trångt och dyrt i storstäder söderöver fattade hur fint och billigt man kan bo här ”på landet”, så skulle fler ta flyttbilen hit. Särskilt sådana som jobbar i den digitala världen och som inte måste bo i storstan. Och om folk som bor här i bygden fattade hur mycket pengar man kan tjäna i turistsäsongen på att hyra ut sina tomma härbren, så skulle vi snabbt få fler turister hit. Om vi dessutom kunde bygga fler vettiga äldreboenden och fler möjligheter för unga människor att bo kvar i bygden utan att behöva bo hemma hos mor och far, så skulle alla vinna i livskvalitet. Ett sätt att börja är att göra Siljansäs mer känt som en fantastisk plats att bo på. Förhoppningsvis kan den här hemsidan för Siljansnäs hjälpa till.

Företagande
Behov: Fler företagsetableringar, bättre samverkan mellan socknens företagare för att utveckla företagsklimatet, mer nyföretagande.

Integration
Behov: Underlätta integrationen av flyktingar i samhället, ta vara på möjligheterna att få behålla kompetens och nya invånare på orten.

flickor

Utveckling så långt: Siljansnäs har gjort sig känt långt utanför bygden som en föregångare och ett föredöme när det gäller att välkomna och hjälpa flyktingarna som kommit till asylboenden här! Det har rapporetarts både i lokalmedia och riksmedia om siljansnäsbornas engagemang, nu senast i SvT Agenda. Landshövding Ylva Thörn har varit här för att se och lära. Det finns många eldsjälar här som handgripligen tagit tag i allt från klädinsamlingar till språkkaféer och även för att rädda ”våra” flyktingar från att bussas runt till andra asylanläggningar ute i obygden. Några måste framhållas särskilt: Hélène Tungel och Kerstin och Staffan Lundgren. Siljansnäs Sockenförening har hjälpt till att slussa pengar från stora och små sponsorer för att täcka nödvändiga utgifter för t ex boende, i väntan på Migrationsverkets handläggning. Tack alla hjälpsamma! Och ett särskilt tack till Leksands Sparbank som tagit våra flyktingar till sitt hjärta. Hela detta integrationsarbete är ett strålande exempel på hur vi med lokal handlingskraft kan placera Siljansnäs på kartan som en offensiv bygd med hjärtat på rätt ställe. Förhoppningen är också att flera av de familjer som nu bor på våra asylboenden ska välja att stanna här och hjälpa oss att bygga bygden för framtiden!

Unga Siljansnäs
Behov: Skapa bättre förutsättningar för meningsfull ungdomsverksamhet på orten, bättre förutsättningar för utbildning, arbete och boende för kommande generationer Siljansnäsare.

ungdomslaget

Besöksnäring
Behov: Rädda/utveckla en besöksnäring som håller på att förlora sina dragplåster (Hotellet, Buffils Annas, Stugbyn, Tornet, Naturrum). Utveckla nya ”landmärken” för Siljansnäs ( Exempel: Fornby Långbrygga). Vidareutveckla möjligheter till aktiviteter på t ex Granberget (Exempel: vandrings- och cykelstigar).  Etablera/sköt om vandrings- och cykelstigar på hela Siljansnäshalvön.

tornet  litenrakmacka  langbryggan    skotersparpytte

Utveckling så långt: Dalarna och Gotland var de regioner i Sverige där besöksnäringen växte snabbast under det senaste året. Besöksnäringen är faktiskt den näringsgren som växer allra snabbast i Sverige just nu. Bedömare tror att näringen kommer att omsätta 500 miljarder kronor redan år 2020! Här finns alltså väldigt stora möjligheter att dra in friska pengar till vår landsända. I dagsläget går tyvärr besöksnäringens tillväxt oss mest förbi. Den stora turiströmmen går öster om Siljan. Men framtiden ser ändå ljus ut: Här på vår västra sida finns jungfrulig mark med det som tycks locka mest: Vildmarksaktiviteter, både familjevänliga och mer avancerade. Vad vi behöver är entreprenörer på området! Både för att utveckla aktiviteter i bygden och för att utveckla boendemöjligheterna här för besökande. Varför till exempel inte börja med att göra Granberget till ett sommareldorado för familjebiking – med liften öppen året om!

När det gäller själva Siljansnäs har det börjat röra på sig så smått. Vårt utsiktstorn på Björkberget som farit illa under många års brist på underhåll kanske återuppstår som en Fågel Fenix. Sista ordet är inte sagt än, men Länsstyrelsen har ansökt om pengar för att bygga ett nytt torn. SENASTE NYTT I februari 2018: NU ÄR DET KLART ATT DET BLIR ETT NYTT TORN – BERÄKNAT FÄRDIGT 2019! När det gäller Buffils Annas så är krafter igång för att på ett eller annat sätt åter göra vår kära bullriga Buffils Annas kaffestuga till det viktiga dragplåster den varit i så många år. Vi tror också att både stugbyn och hotellet kommer att återta sina viktiga roller i besöksnäringens utveckling, nu när dessa anläggningar inte längre behövs som asylboenden.

 

isvidd

Vi ligger också på kommunen för att utveckla platsen vid Fornby Långbrygga till en välkomnande ”Port till Siljansnäs”. Platsen är redan populär bland besökande husbilsturister från Europa. Med en småbåtshamn på läsidan mot Fornbybanken kunde den också bli en samlingsplats för båtturismen i Siljan. Siljans Ångbåtar kan redan lägga till här. Kanske dyker det också upp någon entreprenör som vill starta taxibåtstrafik in till Leksand. Bra kommunikationer behövs ju på alla underlag. Och vintertid spänner man på sig skridskorna här.

Naturturism
Behov: Utveckla vandrings- och cykelleder till och omkring socknens fäbodar. Ta vara på alla möjligheter till jakt- och fisketurism. Etablera jakt- och fiskeguider.

jungfrulig-mark

Foto Christer Alm

Utveckling så långt: Här finns ju faktiskt det som de flesta människor i Europas tätorter saknar: Den stor, tysta, vackra naturen. Vi som alltid bott här tar den för given, men folk som inte är bortskämda med denna lyx öppnar mer än gärna plånboken för att få ta del av den. Därför kan man ju undra varför det till exempel inte går att få tag i en enda fiskeguide runt Siljan. Eller varför så få jaktlag har börjat bjuda in gästjägare när det är dags för älgjakten. Eller till fågel och småviltjakt också, för den delen. De jaktlag som upptäckt denna möjlighet har hittat ett sätt att finansiera hela jakten för det ordinarie gänget.

NÄR DET GÄLLER CYKELTURISMEN – DEN JUST NU SNABBAST VÄXANDE TURISTAKTIVITETEN I DALARNA – HAR VI I SILJANSNÄS SATT IGÅNG ETT EGET PROJEKT FÖR ATT FÅ IGÅNG DEN TURISMEN HÄR PÅ DEN VÄSTRA SIDAN AV SILJAN! Målet är att få liv i våra fina skogsvägar och stigar i Siljansnästerrängen för både vandring, löpning, skidåkning och ridning. En förhoppning är att andra krafter (kanske kommunen?) ska följa efter och göra Granbergsområdet till ett cykeleldorado.

Vi har en fantastikt fin natur här, men det skulle gå mycket bättre att ta vara på möjligheterna om de som styr och ställer insåg att det ligger väldigt mycket större förtjänstmöjligheter i att åter ställa våra åar och vattendrag i naturens tjänst, i stället för att skövla både flora och fauna genom att fortsätta att driva olönsamma kraftverk, eller att behålla flottningsfördämningar som gjort sitt redan för 50 år sedan. Om du tycker att det numera nappar dåligt i Siljan, så beror det på att åar som till exempel Limån inte längre fungerar som reproduktionsåar för Siljansöringen. Och om du undrar vart siken tagit vägen, så fråga dem som av och till sänker Siljans vattenstånd så kraftigt att sikens nylagda rom hamnar på land. Det börjar bli dags för ett nytt Dalauppror: Rädda våra naturtillgångar!

romboleden

Copyright Karin Byström

Finns det något vi kan göra på egen hand, för att väcka naturturismen i vår socken? Abslolut, ett bra exempel är att väcka liv i Romboleden igen! Vi har ju en fantastisk vandringsled som går genom vår socken; en pilgrimsled från Mälardalen ända upp till Trondheim. Den kommer över Granberget, slingrar sig förbi Alvik, Almo och Olsnäs och fortsätter genom vacker vildmark upp mot kommungränsen i norr. Sockenföreningen kommer att undersöka möjligheterna att få igång och marknadsföra denna häftiga ”naturtillgång”! Det finns ju faktiskt redan möjligheter till ”vandringsboenden” i ett pärlband längs vägen norrut från Granberget: Alvik, Almo, Siljansnäsbyarna vid Björkberget, Klockarberg, Olsnäs, Lundbjörken … Tänk om fler Siljansnäsbor upptäckte möjligheten att tjäna pengar på att lägga ut gäststugor på airbnb!

Närproducerat
Behov: Mer nyföretagande inom området ”närproducerat”, något som både skulle passa bygden och starkt bidra till ”varumärket” Siljansnäs. Etablera samverkan mellan lokala producenter och lokala distributörer ( Exempel: Tempo, Matbuss) i ett win-win-scenario.

sallad

Utveckling så långt: Siljansnäs ligger i en xäxtzon som passar grödor som egentligen hör hemma längre söderut. Vi har också odlingsmark och betesmark som ligger i träda och som skulle kunna användas för ekologisk närproduktion av både vegetabilisk och animalisk föda. Det som saknas är entreprenörer som ser potentialen. Men näringen har redan börjat gro här i Siljansnäs: Vi har Siljansnäsresursen som har djur och köttproduktion och som violl utvecklas vidare med bär och frukt – t ex med sitt äppelmusteri nu i höstas. Vi har BondGården som har allt möjligt gott till skafferiet och vi har Lapa AB som säljer hängmörat nötkött från lantrasdjur som betat i Dalarnas fäbodskogar och som snart börjar leverera mjöli i lösvikt till Tempo i Siljansnäs. Visionen är att vi får hit ännu fler företag inom området närproduktion och att det kan distribueras lokalt. Inte minst ett sätt att öka konkurrenskraften för vår viktiga livsmedelsbutik uppe på Näs.

Öppna landskap
Behov: Samordna ansträngningarna att hålla landskapet öppet runt Byrviken. I dagsläget pågår sporadiska ansträngningar i byarna, men ingen som helst samordning av resurser och engagemang.

Utveckling så långt: Alla Siljansnäsbor bjöds in till ett stormöte i Sockenstugan den 22 april för att prata om frågan och lyssna på Sockenföreningens förslag på hur vi skulle kunna hjälpas åt med detta. Förslaget går ut på att ta hjälp av byalagen som by för by gör en ”slyinventering” längs strandlinjerna runt Byrviken och Alviken. Byarna utser också en representant var till en projektgrupp som sedan tar fram förslag på åtgärder. På det sättet skulle vi också kunna rå på de större igenvuxna strandpartier som kräver mer än bara en röjsåg. Vi är nu i full gång med att sätta ihop projektgruppen och flera byar har redan utsett en representant. Fler rapporter kommer!

Senaste nytt: Nu har vi samlat byarna i en gemensam projektgrupp och vi har sökt ett bygdestöd från Leksands Sparbank för att kunna köpa in en mobil flistugg som alla byar ska kunna använda vid den årliga slyröjningen längs våra stränder. Med en sådan maskin kan vi direkt bli av med alla rishögar och direkt strö ut flisen på våra promenadstigar och som markförbättring där det är sankmark.

Kultur
Behov: Mer och tydligare information i omvärlden om alla de olika kulturevenemang och kulturinsatser som görs i Socknen. En viktig del av ”varumärket” Siljansnäs.

Utveckling så långt: Kulturbanken Siljansnäs fortsätter sitt arbete med att arrangera spännande och omtyckta kulturevenemang. Här är det aktuella programmet:

Untitled-1

Varumärket Siljansnäs
Behov: Att tydligare placera vår socken på kartan. Etablera plattformar för marknadsföring på sociala media (Exempel: Egen hemsida, Facebook, Instagram, Youtube). Engagera boende och gäster i att bygga varumärket.