Kopia av gammal dalmålning, målad av PrästMarthas dotter Britta.

Siljansnäs historia

”Näsbygge fjärding” avskildes från Leksand för att bilda egen socken år 1875. Då stod också kyrkan klar och den ”står som en vit lilja och syns vida omkring”. För övrig i de centrala delarna hittar vi bl a skolan, barn- och äldreomsorg, livsmedelsbutik, sockenstuga, idrottsplats, stugby, camping.

Socknen består till största delen av kuperade skogsbygder och sparsam bebyggelse. Den uppodlade jorden och merparten av de 16 byarna är belägna runt vikarna Byrviken och Alviken söder om ”näset” och på de södra sluttningarna av Björkberget. Antalet invånare i socknen är knappt 1500.

sarasvinter

Foto Sara Hammarbäck

Siljansnäs har gamla anor med rötter från stenåldern. Det finns femton stenåldersboplatser inom socknen. Dessutom lämningar från järnåldern och spår av vikingatiden då en mer bofast befolkning kunde livnära sig på den bördiga jordbruksmarken.

Siljansnäs skola har förskola, låg- och mellanstadie. Högstadiet samt en väl utbyggd gymnasieskola finns i Leksand. Barnomsorg ombesörjs av förskolan ”Igelkotten” som ligger invid skolan samt av dagbarnvårdare. Siljansnäs har också en väl utbyggd äldrevård. I centrala delarna finns servicehus och servicelägenheter för de äldre och för de som bor kvar hemma finns hemtjänst.

igelkotten

Foto Christer Alm

Det finns drygt 200 företag i Siljansnäs. Merparten är småföretag med en eller ett par anställda. De näringar som finns representerade är jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri, turism, tjänster och service samt forskning, information och data.

Det finns mycket aktiviteter i bygden som bidrar till ett rikt friluftsliv. Granbergets skidbacke, Hallevi idrottsplats med fotbolls- och ishockeyplan, kyrkbåtsrodd, Siljansnäs flygfält med segelflygning, fiske, körsång, flera motionsspår, hantverk mm. Många av aktiviteterna bedrivs via ett aktivt föreningsliv av drygt 35 föreningar som ger alla möjlighet att aktivera ett intresse eller en hobby.

Från Granberget har man en underbar vy över Siljansområdet, här med de centrala delarna av Siljansnäs i förgrunden. På Granberget är också vår skidbacke belägen som inbjuder till magnifik utförsåkning under vintern.

sararutsikt

Foto Sara Hammarbäck

Från Björkberget har man den enastående utsikt som många besökare förknippar med Siljansnäs. Från utsiktstornet på toppen ser man vid klart väder inte mindre än 7 sockenkyrkor runt Siljan. Utsiktstornet är tyvärr tillsvidare stängt i avvaktan på att ett helt nytt torn ska byggas på platsen i Länsstyrelsens regi, men tills dess kan du njuta av utsikten här: https://www.youtube.com/watch?v=AGuxKD8FerU. På Björkberget ligger också ”Buffils-Annas” kaffestuga som varit i drift sedan 1925 (Öppet sommartid). Högst upp på berget finns Naturum, ett besökscentrum till Dalarnas skyddade natur. En upplevelse bara det! Börja gärna med ett besök på http://www.naturumdalarna.se.

Dagens turister har mycket att se och uppleva i Siljansnäs, både orörd vacker natur, genuin miljö och traditionsrik kultur.

I Siljansnäs finns den genuina dalakulturen i sin renaste och mest ursprungliga form. Byggnader, sockendräkter, musiken, ja det rika kulturutbudet lever fortfarande med gamla traditioner som blandade med nya ger möjlighet till rika upplevelser. Här kan man få uppleva ”buffring”, folkmusik, folkdans, mallresning, levande hantverk, kyrkbåtsrodd, fäbodar, etc. Mas-Olles gammelgård ger en homogen bild av en gammal bondgård.

majsansvenne

Foto Christer Alm

Givetvis är midsommarfirandet en stor händelse i Siljansnäs där varje by reser sin egen midsommarstång under festliga former. Siljansnäs socken har också ett gemensamt firande på midsommarafton med festtåg från kyrkan upp till festplatsen på Björkberget.

Den vackra natur ur vilken Siljansnäs bebyggelse reser sig är vida berömd. Många är de som i sina reseskildringar gjort bygden känd som ”Siljans pärla”. Ett sätt att uppleva naturen är att utnyttja de cykel- och vandringsleder som går genom området. De västra delarna av socknen erbjuder en storslagen vildmark med möjlighet till bär- och svampplockning. De många sjöarna inbjuder till fiske av olika karaktär. Här finns också varg, björn, lo och örn etablerade bland övriga djur i skogen.

sarasskog

Foto Sara Hammarbäck

Siljansnäs byar utgör basen för en lokal demokrati. Många av byarna har egna bystugor och alla byar har bymöten och byuppsyningsmän. Några av byarna har också kulturhistoriskt och miljömässigt värde av riksintresse.