Vill du hjälpa till

Vill du hjälpa till?

Nu hoppas vi att folk här i bygden vill hjälpa till att få fart på utvecklingen. Är det något av projekt-områdena du känner extra för, kanske du vill vara med i en projektgrupp? Meningen är att det ska vara mer lustbetonad än betungande. Ungefär så här ser vi att arbetet ska börja:

Inventera behov / Sätta mål / Strategi för att nå målen / Handlingsplan.

Är du intresserad av att hjälpa till? Kontakta Jonny Wikström eller någon du känner i Sockenföreningens nya styrelse: Magdalena Laurell, Elisabeth Milutin, Eva Jonasson, Marika Sernfält, Jan Danielsen, Mats Hammarbäck, Henrik Sandin, Björn Högvalls, Christer Alm.