Styrelsen

Vid årsmötet den 17 april 2021 valdes nedanstående till att utgöra styrelse för Siljansnäs Sockenförening.

 

Magdalena Laurell, ordförande

Marie Nises, kassör

Kristina Hagberg, sekreterare

Mats Hammarbäck, ledamot

Mikael Kyller, ledamot

Anders Gunnarsson, ledamot

Roger Bottinga, ledamot

Emelie Lundgren Halvarsson, ledamot

Mats Tägt, ledamot

 

Behöver du komma i kontakt med styrelsen så går det bra att skicka ett mejl till info@siljansnas.eu