Styrelsen

Siljansnäs Sockenförening har fått en ny styrelse med representanter från fler av våra Siljansnäsbyar än någon gång tidigare. Ordförande är Magdalena Laurell från Backbyn. Övriga ledamöter är Christer Alm (Fornby-Gassarvet), Jan Danielsen (Tasbäck), Mats Hammarbäck (Almo), Björn Högvalls (Alvik), Eva Jonasson (Näsbyggebyn), Linda-Marie Sundkvist (Näsbyggebyn), Hanna Asp (Björken), Mikael Kyller (Hallen) och Marika Sernfält (Almo). Tillsammans har vi bestämt oss för att försöka ta tag i samhällsutvecklingen här i Siljansnäs så aktivt vi bara kan! Dels genom egna initiativ på viktiga områden, dels genom att finnas till hands med stöd, råd och engagemang i sådan samhälls-utveckling som drivs av engagerade sockenbor, föreningar, församlingar och företag.